Consultaţii şi tratamente gratuite

Clinica NICULESCU-DERMA are contract cu CASAOPSNAJ şi oferă consultaţii şi o parte din tratamente gratuite tuturor pacienţilor asiguraţi ce se prezintă cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medici specialişti.
Recomandăm ca pacientul să aibă buletinul de identitate, cuponul de pensie pentru pensionari, pentru a putea confrunta datele din biletul de trimitere.

Tratamentele ce nu sunt decontate de casa de asigurări se plătesc. Tarifele sunt afişate în cabinet.